Ιστολόγιο

Οδηγός για την παραγγελία των βιβλίων για το γαλλικό σχολείο μέσω του αποκλειστικά γαλλικού βιβλιοπωλείου σας
Τα βιβλία για το Γαλλοκυπριακό σχολείο Λευκωσίας πρέπει να τα παραγγείλετε προκαταβολικά στο γαλλικό βιβλιοπωλείο.
Όλες οι παραγγελίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του εκάστοτε χρόνου.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΧΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

L'ALPHA ET L'OMEGA... C'est Evanguélia Toutzari, professeur grecque et francophone, qui donne des cours de grec pour étrangers, tous niveaux.

Des cours de conversation sont proposés pour ceux qui veulent maintenir ou améliorer leurs connaissances du grec.

Evanguélia propose aussi des cours de soutient pour enfants non hellénophones ayant des difficultés d’apprentissage du grec et des cours de conversation pour l’entraînement de la langue grecque.

Μαθήματα γαλλικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες.

Τι είναι ο κωδικός ISBN;

Ο ISBN (International Standard Book Number) είναι ένας διεθνής αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά κάθε δημοσιευμένο βιβλίο. Σκοπεύει να απλοποιήσει τη διαχείριση πληροφορικής βιβλίων: βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, διανομείς κ.λπ.

Συνιστώμενοι σύνδεσμοι

Επιλέξαμε μερικούς ενδιαφέροντες συνδέσμους για εσάς:

  • ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ, ΟΙ ΟΔΗΓΙΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΑΣ
  • ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ FFL, Διάφοροι ιστότοποι για να σας ενημερώσουν, να εξασκηθείτε και να μάθετε γαλλικά
  • ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ, Διάφοροι εξειδικευμένοι ιστότοποι για τους νέους να παίζουν, να διαβάζουν, να μαθαίνουν και κυρίως να ανακαλύπτουν
  • ΓΙΑ ΚΟΜΙΚΑ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
  • Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  • ΦΤΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
  • ΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αρχική σελίδα Αγαπημένα Αναζήτηση Καλάθι αγορών Ο λογαριασμός μου
arrow_left sharing button
arrow_right sharing button